thursday 30 november 2006

<    >

dossier 'De 30 van Kunstbeeld'Ter gelegenheid van zijn dertigjarige bestaan stelde tijdschrift Kunstbeeld De 30 van Kunstbeeld samen, een lijst van Nederlandse kunstenaars die volgens het blad en een gezelschap van kunstkenners op dit moment toonaangevend zijn. Over de selectie valt te twisten, want van sommige namen vraag je je af in hoeverre ze beklijven of slechts tot de waan van de dag behoren, maar als losse bijlage bij het tijdschrift - waarin van iedere kunstenaar een aantal afbeeldingen en een tekst staan - is het een mooi document, inclusief verantwoording:

"Moeilijker is het om een plaatsbepaling te doen. Op wie zal de hoofdredacteur van Kunstbeeld in 2036 'vanzelfsprekend' terugkijken, als zijnde representatief voor de Nederlandse kunst van 2006? Vier namen zullen dan zeker opdoemen: Rineke Dijkstra, Marlene Dumas, Aernout Mik en Atelier van Lieshout. Het zijn de 'inkoppers'. Maar wie verder? Kunstbeeld maakt in dit dossier een keuze. Dertig kunstenaars - exclusief de net genoemde 'inkoppers' - waarvan Kunstbeeld vindt dat ze op dit moment belangrijke posities innemen."

> De 30 van Kunstbeeld - een lijst van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars van dit moment volgens maandblad Kunstbeeld.home

archives

april 2008
november 2007
september 2007
august 2007
july 2007
june 2007
may 2007
april 2007
march 2007
february 2007
january 2007
december 2006
november 2006
october 2006
september 2006
august 2006
july 2006
june 2006
may 2006
april 2006
march 2006
february 2006
january 2006
december 2005
november 2005
october 2005
september 2005
august 2005
july 2005
june 2005
may 2005
april 2005
march 2005
february 2005
january 2005
december 2004
november 2004
october 2004
september 2004
august 2004
july 2004
june 2004
may 2004
april 2004
march 2004
february 2004
january 2004
december 2003
november 2003
october 2003
september 2003
august 2003
july 2003
june 2003
may 2003
april 2003
march 2003
february 2003
january 2003
december 2002
november 2002
october 2002
september 2002
august 2002
july 2002
june 2002
may 2002
april 2002


list of entries


powered by Movable Type