wednesday 18 december 2002

<    >

Daan van Golden: 'Diana'; 1986"Het is een 'verslag' vol intimiteit en zuiverheid over een opgroeiend meisje, gezien door de ogen van haar vader als beminnelijke voyeur. (..) In zekere zin tast het werk de grens af van de toonbaarheid van intimiteit. In hoeverre valt het standpunt van het publiek ten opzichte van de foto's, en dus ten opzichte van Diana, samen met dat van haar vader? Met andere woorden, geven de fotowerken een beeld weer van zuivere intimiteit tussen vader en dochter? Of worden sommige beelden wellicht als voyeuristisch, en dus als moreel minder toelaatbaar ervaren?"

> Daan deed het ook: Daan van Golden's dochter 'Diana' in 'Youth is an Art'.home

archives

april 2008
november 2007
september 2007
august 2007
july 2007
june 2007
may 2007
april 2007
march 2007
february 2007
january 2007
december 2006
november 2006
october 2006
september 2006
august 2006
july 2006
june 2006
may 2006
april 2006
march 2006
february 2006
january 2006
december 2005
november 2005
october 2005
september 2005
august 2005
july 2005
june 2005
may 2005
april 2005
march 2005
february 2005
january 2005
december 2004
november 2004
october 2004
september 2004
august 2004
july 2004
june 2004
may 2004
april 2004
march 2004
february 2004
january 2004
december 2003
november 2003
october 2003
september 2003
august 2003
july 2003
june 2003
may 2003
april 2003
march 2003
february 2003
january 2003
december 2002
november 2002
october 2002
september 2002
august 2002
july 2002
june 2002
may 2002
april 2002


list of entries


powered by Movable Type