friday 12 march 2004

<    >

Yinka Shonibare: foto uit de serie 'Dorian Gray'; 2001Hans den Hartog Jager haalt me de woorden uit de mond, maar neemt het in zijn recensie in het NRC ook op voor Yinka Shonibare - wiens werk volgens de criticus veel meer is dan het platte multiculturele etiket dat Boijmans van Beuningen op de tentoonstelling plakte:

"Want hoe 'verlicht' we ook mogen wezen, het is opvallend dat veel van de donkere kunstenaars die de afgelopen jaren doorbraken, zo vaak worden aangesproken op hun 'multiculturaliteit'. Of het nu Chris Ofili is of Kara Walker of Yinka Shonibare, altijd schijnt hun werk te moeten gaan over de worsteling tussen de culturen - en anders persen de galeries en musea het wel in die mal. Zo ook Museum Boijmans, dat samenvattend stelt dat Shonibares tentoonstelling "op speelse, humoristische en visueel overdonderde wijze belangrijke issues van de huidige multiculturele maatschappij aan de orde stelt". Maar is dat wel zo?"

> Multiculturele kluts van Shonibare - NRC Handelsblad over de tentoonstelling Double Dutch van Yinka Shonibare in museum Boijmans van Beuningen.home

archives

april 2008
november 2007
september 2007
august 2007
july 2007
june 2007
may 2007
april 2007
march 2007
february 2007
january 2007
december 2006
november 2006
october 2006
september 2006
august 2006
july 2006
june 2006
may 2006
april 2006
march 2006
february 2006
january 2006
december 2005
november 2005
october 2005
september 2005
august 2005
july 2005
june 2005
may 2005
april 2005
march 2005
february 2005
january 2005
december 2004
november 2004
october 2004
september 2004
august 2004
july 2004
june 2004
may 2004
april 2004
march 2004
february 2004
january 2004
december 2003
november 2003
october 2003
september 2003
august 2003
july 2003
june 2003
may 2003
april 2003
march 2003
february 2003
january 2003
december 2002
november 2002
october 2002
september 2002
august 2002
july 2002
june 2002
may 2002
april 2002


list of entries


powered by Movable Type