saturday 07 december 2002

<    >

A group of four left eyes; three with blue iris and one with brown.

Op de achterpagina van de papieren NRC een artikel over het fenomeen oogminiatuur, dat in de vroege negentiende eeuw een kortstondige rage ontketende onder de adel:

"Louis XVI was de eerste die omstreeks 1785 een paar ogen liet schilderen bij zijn hofminiaturist. En het was de big spender George IV die er kort daarna als Prins van Wales een hype'je mee ontketende. Hij bestelde een oogportret van zijn maîtresse Maria Fitzherbert, een katholieke weduwe met wie hij in het geniep zou trouwen zodat er weer ruimte kwam voor een nieuwe maîtresse. George, wiens eigen oog op een ring van Maria terechtkwam, liep blijkbaar zo met zijn kleinood op te scheppen dat de upperclass de smaak te pakken kreeg. Het wemelde ineens van de beminde ogen: op broches, ringen, dasspelden en medaillons." (NRC Handelsblad; 6 december 2002)

> An Eye for an Eye: over het oogminiatuur, waarvan deze week zeventien zeldzame exemplaren worden geveild bij Christie's Londen.home

archives

april 2008
november 2007
september 2007
august 2007
july 2007
june 2007
may 2007
april 2007
march 2007
february 2007
january 2007
december 2006
november 2006
october 2006
september 2006
august 2006
july 2006
june 2006
may 2006
april 2006
march 2006
february 2006
january 2006
december 2005
november 2005
october 2005
september 2005
august 2005
july 2005
june 2005
may 2005
april 2005
march 2005
february 2005
january 2005
december 2004
november 2004
october 2004
september 2004
august 2004
july 2004
june 2004
may 2004
april 2004
march 2004
february 2004
january 2004
december 2003
november 2003
october 2003
september 2003
august 2003
july 2003
june 2003
may 2003
april 2003
march 2003
february 2003
january 2003
december 2002
november 2002
october 2002
september 2002
august 2002
july 2002
june 2002
may 2002
april 2002


list of entries


powered by Movable Type