saturday 25 january 2003

<    >

Lily van der Stokker; Stedelijk Museum Amsterdam; 2003   WJM Kok; Stedelijk Museum Amsterdam; 2003

Je kunt je afvragen of het in een museum thuishoort, maar het was wel het enige werk waarom ik moest lachen. In het Stedelijk Museum in Amsterdam zag ik gisteren een installatie van Lily van der Stokker - protégé van ex-Arnhems-Gemeentemuseum-directeur Liesbeth Brandt Corstius - in de tentoonstelling 'Life in a Glass House, Voorstel tot Gemeentelijke Kunstaankopen' en een zaal verderop - in een opstelling van door directeur Fuchs al gedane aankopen - de schilderijen van de mij onbekende WJM Kok.


> Voor wat het waard is: Lily van der Stokker en WJM Kok in het Stedelijk Museum Amsterdam.home

archives

april 2008
november 2007
september 2007
august 2007
july 2007
june 2007
may 2007
april 2007
march 2007
february 2007
january 2007
december 2006
november 2006
october 2006
september 2006
august 2006
july 2006
june 2006
may 2006
april 2006
march 2006
february 2006
january 2006
december 2005
november 2005
october 2005
september 2005
august 2005
july 2005
june 2005
may 2005
april 2005
march 2005
february 2005
january 2005
december 2004
november 2004
october 2004
september 2004
august 2004
july 2004
june 2004
may 2004
april 2004
march 2004
february 2004
january 2004
december 2003
november 2003
october 2003
september 2003
august 2003
july 2003
june 2003
may 2003
april 2003
march 2003
february 2003
january 2003
december 2002
november 2002
october 2002
september 2002
august 2002
july 2002
june 2002
may 2002
april 2002


list of entries


powered by Movable Type